دانلود برنامه بحارالاشعار

رفتی و قدم خمید جونم روو لبم رسید

شعر مداحی شور حضرت زینب (س) - رفتی و قدم خمید جونم روو لبم رسید - شعر اسارت اهل بیت ، اشعار ورود اسرا به شام ، متن شعر دروازه شام

رفتی و قدم خمید
جونم روو لبم رسید
زینب روز خوش ندید
(از بعد کُشتنت)۲

می رفتم شام بلا
با دست بسته اخا
با شمرو حرمله ها
( از بعد رفتنت)۲

داغ تو قلب زینب و خون کرد
ابی عبدالله
شد همسفر با عده ای نامرد
ابی عبدالله
توو کوفه حرمتم رو شکستن
ابی عبدالله
داری خبر که دستمو بستن
‌ابی عبدالله


سید مظلوم حسین جانم حسین جانم

--------------------

سایت ای برادرم
کم شد از روی سرم
رفتی از برابرم
(آواره شد حرم)۲

از داغت خون جگرم
با خولی هم سفرم
توو صحرا در به درم
(زخمه بال و پرم)۲

دادن به خونوادت عذاب و
ابی عبدالله
می خندیدن به اشک رباب و
ابی عبدالله
توو کوچه های کوفه بُریدم
ابی عبدالله
زخم زبون و طعنه شنیدم
ابی عبدالله

سید مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جانم


--------------------

هر جایی که بُردنم
با سنگا می زدنم
مجروح و زخمه تنم
(اصلا فداسرت)۲

توو کوفه سرم شکست
هم بال و پرم شکست
خندیدن دلم شکست
(اصلا فداسرت)۲

روو نیزه خواهرت رو می دیدی
ابی عبدالله
تا میزدن منو چی کشیدی
ابی عبدالله
خوردم زمین مقابل نیزه ت
ابی عبدالله
دیدم روو نِی درومده گریه ت
ابی عبدالله

سید مظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جانم

عباس قلعه


239
شعر بعدی