دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

راهش سعادته درسش شهادته

شعر مداحی زمینه امام هادی (ع) - راهش سعادته درسش شهادته

راهش سعادته
درسش شهادته
مکتبِ هادی علویه

به قبله نزدیکه دلا
وقتی که باشه تو سامرا
روضه‌هایِ هادی داره
حال و هوایِ کرب‌وبلا

بزمِ .... آقام - بزمِ اُمیده
عشقِ..‌‌... هادی - مَشقِ شهیده

یاعلیَ‌النّقیٌ‌الهادی /۴/

غربت فراووُنه
هیأت پریشونه
سامرا خلوته خدایا

تو روضه‌هایِ سامرا
حس می‌کنم عطری آشنا
دست‌وپا می‌زنه آقام
دلا می‌ره سمتِ کربلا

روضه‌َش - مثلِ.... - زینب عذابه
بازم - حرف از - بزمِ شرابه

یاعلیَ‌النّقیٌ‌الهادی /۴/

« شهید گمنام »

پروازِ بی‌صدا
سویِ عرشِ خدا
یه درسِ نابِ فاطمیه

دلی که زهرا فام می‌شه
آخر شهیدی گمنام می‌شه
هر کی نرفته کربلا
اگه بمیره ناکام می‌شه‌

حرف از - خونِ.... - سرخِ شهیده
امشب - مادر - کربلا می‌ده

غریبِ مادر یاثاراللّه /۴/

حسین ایمانی


106
شعر بعدی