دانلود برنامه بحارالاشعار

دهم امامم که قدم کمان کردند‎

شعر مداحی زمینه امام هادی (ع) - دهم امامم که قدم کمان کردند‎

دهم امامم که قدم کمان کردند‎
چها به قلب من این دشمنان کردند‎
مرا حرامیها از خانه می بردند‎
بدون عمامه شبانه می بردند‎

دست مرا یارب از کینه می بندن‎
به پیش چشمانم قبر مرا کندن‎
با دیدن این صحنه با سر افتادم‎
به یاد نبش قبر اصغر افتادم‎

برده مرا دشمن در بزم می خاره‎
به یاد زینب هر دو دیده خونباره‎
دور و بر زینب دف می زدن ای وای‎
با خنده نامردا کف می زدن ای وای‎

محمود اسدی شائق

78
شعر بعدی