دانلود برنامه بحارالاشعار

ذکر هر دم زینب ذکر آزادگی عالم‌ و ‌آدم زینب

شعر مداحی روضه طفلان حضرت زینب (س) - ذکر هر دم زینب ذکر آزادگی عالم‌ و ‌آدم زینب

ذکر هر دم زینب
ذکر آزادگی عالم‌و‌آدم زینب
زائر کرب‌وبلاست
هرکسی گفت دمادم زینب
شانه‌اش یک‌دم هم
خم نشد از غم عالم زینب
مادرم گفت بگو
دم شادی و دم غم زینب
می‌شود سال‌به‌سال
بانی اشک محرم زینب
سایه‌ات از سر ما
تا قیامت نشود کم زینب

شیر نر آورده‌ست
دوپسر نه دوسپر آورده‌ست
لشکری را با خود
در شکوه دونفر آورده‌ست
کوکب بیت علی
با خودش شمس‌وقمر آورده‌ست
در دل کرب‌وبلا
نخل ایثار ثمر آورده‌ست
پای قربانی عشق
حاصل خون جگر آورده‌ست
این دوقربانی را
با چه‌شوقی به سفر آورده‌ست

شد به میدان عازم
دوتن از ایل و تبار هاشم
عون، اکبر شده است
پس محمد شده مثل قاسم
دست خالی رفتند
شیر شمشیر ندارد لازم
دارد از قلب خطر
بانگ تکبیر می‌آید دائم
در فنون رزمی
هردو هستند حسابی عالِم
آه از آن ساعت که
برنگردند به خیمه سالم...

دوکبوتر پرپر
لاله خشکید و صنوبر پرپر
نوه‌های زهرا
پیش چشم تر مادر پرپر
غنچه‌ها چیده شدند
غنچه شد با دم خنجر پرپر
سرشان روی نی و
در دل خاک دوپیکر پرپر
یادش آمد زینب
یاس شد در پس آن در پرپر
فاطمه افتاد و
شد دل فاتح خیبر پرپر

456
شعر بعدی