دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دو سه روزیست ناتوان شده ای

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - دو سه روزیست ناتوان شده ای - روضه حضرت زهرا از زبان امام علی ، اشعار مداحی دهه فاطمیه

روضه حضرت زهرا (س) 624

دو سه روزیست ناتوان شده ای
مثل یک پوست و استخوان شده ای

قوت زانوان من برخیز
سرو من از چه قد کمان شده ای

با منه خسته جان تکلم کن
علت اشک دیدگان شده ای

جان اطفال کوچکت نروی
باعث لرز کودکان شده ای

تا قیامت نمی برم از یاد
که لگد مال این و آن شده ای

سینه ات شد سپر برای علی
زخمی پای دیگران شده ای

قصد پرواز تا خدا داری
بسکه دلتنگ آسمان شده ای

پرو بالت شکسته شرمندم
خون به بالت نشسته شرمندم

محمد حبیب زاده

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی