دانلود برنامه بحارالاشعار

دوید در رگم از شامه ماجرا این است

شعر مداحی مناجات اربعین حسینی (ع) - دوید در رگم از شامه ماجرا این است

دوید در رگم از شامه، ماجرا این است
نخست خاصیت خاک کربلا این است

به خاکبوسی او آمدم، رفیقم گفت
که سربرآر کنون، گنبدِ طلا این است

همان نظاره ی اول که دیدمش از دور
ربود قلب مرا، جذبه ی ولا این است

رها و گم سر میدان پرچمش بودم
مرا سپرد به پرچم که رهنما این است

گرَم به سنگ ملامت زنند خلق، کرم
مشایه ی تو مرا مذهب است و آئین است

من از عمود هزار و یکم خراب شدم
که اهل مشهدم و ابجد رضا این است

دلم میان دو گنبد قرار از کف داد
عمود آخر دنیا برای ما این است

مسعود یوسف پور

146
شعر بعدی