دانلود برنامه بحارالاشعار

دوباره گلشن آل عبا تماشایی است

شعر مداحی میلاد امام حسین (ع) - دوباره گلشن آل عبا تماشایی است

دوباره گلشن آل عبا تماشایی است
بهار سبز بهشت ولا تماشایی است

فرشتگان زفلک تا به فرش پل بستند
مسیر فرش به عرش علا تماشایی است

به دست فاطمه هدیه رسیده از فردوس
نگاه او به رخ مرتضی تماشایی است

نماز شکر علی پیش دیده ی زهرا
میان ذکر خوش ربنا تماشایی است

به بام خانه ی زهرا فرشتگان جمعند
از این حضور مقدس، فضا تماشایی است

حسین آمده و صحنه ی ولادت او
به پیش اهل زمین وسما تماشایی است

امین وحی به پاس تهیت آمده است
پیام دادن او از خدا تماشایی است

نبی که بوسه به زیرگلوی او زد ،گفت
شروع و آخر این ماجرا تماشایی است

حسین آمدو جبریل زد صدا ،فطرس
بیا که حال تو دراین شفا تماشایی است

حسین آمده تا همدم سپیده شود
سپیده ای که به دست دعا تماشایی است

حسین آمد واین جلوه ی همیشه بهار
هماره درنظر اولیا تماشایی است

حسین آمدنش مژده ی تحول داشت
تحولی که دراین ماسوا تماشایی است

حسین آمدو فوج فرشتگان گفتند
امیر قافله ی نینوا تماشایی است

حسین آمده تا برحسینیان گوید
بهشت روی زمین ، کربلا تماشایی است

شب ولادت او حال بهتری دارید
دوباره حال وهوای شما تماشایی است

خدا گواست به وقت شفاعتش درحشر
چقدر دیدن او در جزا تماشایی است

سرود نور «وفایی»بخوان ،که این خورشید
میان چشمه ی خورشیدها تماشایی است

سید هاشم وفایی

119
شعر بعدی