دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دوباره موج شادی تا ثریا می برد ما را

شعر مداحی امام عسکری (ع) - قالب میلاد - دوباره موج شادی تا ثریا می برد ما را

میلاد امام عسکری (ع) 186

دوباره موج شادی تا ثریا می برد ما را
چوبوی گل به باغ آرزوها می برد ما را

توگویی پور موسی خیمه زد در وادی سینا
که نور روی او تا طور سینا می برد ما را

گل روی امام عسکری ای دل تماشایی است
که شوق دیدنش بهر تماشا می برد ما را

نسیمی آشنا همراه خود همچون غبار امشب
به سوی کوی او بهر تمنا می برد ما را

اگر چه کمتریم از ذره اما جذبه ی شوقش
به سوی آفتاب عالم آرا می برد ما را

بزن دست طلب بردامن مهر وتولایش
که این مهرو ولا تا عرش اعلا می برد ما را

به ساحل می بردمارا امید رحمتش آخر
اگر موج گنه دریا به دریا می برد ما را

بود منجی عالم مهدی موعود فرزندش
که یادش سوی گلزار تولا می برد ما را

پی او کاروان درکاروان دل می شود راهی
که شوق وصل او صحرابه صحرا می برد ما را

«وفایی» جذبه ی این عشق را نازم که تا یثرب
به بال آرزو بی منت پا می برد ما را

سید هاشم وفایی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی