دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

دوباره آمدم تا که‌ کنی تو روبه راهم

شعر مداحی امام رضا (ع) - قالب مناجات - دوباره آمدم تا که‌ کنی تو روبه راهم

مناجات امام رضا (ع) 105

دوباره آمدم تا که‌ کنی تو روبه راهم
خطاکارم جفا کردم غلامی روسیاهم
شکستم من همیشه قلب تو را با گناهم

همیشه در حریم تو شدم پاک از گناهان
نگیر از من حرم را یا رضاجان یا رضاجان

منم مرغی که دور گنبد زردت مقیمم
شده یک گوشه از صحن تو جنّات نعیمم
شده طوف ضریح تو صراط المستقیمم

شدم من با نگاهی بر ضریح تو مسلمان
نگیر از من حرم را یا رضاجان یا رضاجان

خودت گفتی که می گیری تو دست زائرت را
به دیدارش سه جا می آیی ای خورشید زهرا
به دادش می رسی وقت حساب و ترس عقبا

مرا خواندی همیشه تا دهی برگ امانم
نگیر از من حرم را یا رضاجان یا رضاجان

نه از باب لیاقت،آمدم با دعوت تو
شدم ریزه خور خوان عطای رأفت تو
شدم من زائر عرش سراسر رحمت تو

نمی خواهم‌کسی را جز تو ای شاه خراسان
نگیر از من حرم را یا رضاجان یا رضاجان

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی