دانلود برنامه بحارالاشعار

دلم می سوزد از هجران خواهر

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - دلم می سوزد از هجران خواهر

(ختم خواهر)

دلم می سوزد ازهجران خواهر
که بوده بهر من مانند مادر

برایش بی قرار وبی شکیبم
که خواهر بوده چون تنهاحبیبم

برای من رفیقی نازنین بود
اگرچه خواهرم بودبهترین بود

چه خاکی برسرم کردی تودنیا
مرا بی خواهرم کردی تودنیا

عجب دنیا توپَست و بی وفایی
چرا راضی شدی از این جدایی؟

زداغ خواهرم چشمم چنان مَشک
ببارم خون دل از دیده با اشک

تومی دانی برایش بی قرارم
خزان کردی همه باغ و بهارم

بگردم دور فرزندان خواهر
که دارند عطر وبوی جان مادر

خداوندا تو را بجان زهرا
که باشد جای او دامان زهرا

اگرچه این چنین بودسرنوشتش
ولی یارب نما اهل بهشتش

برایش می فرستم دم وساعات
به روحش فاتحه مع الصلوات

بگو«مداح» خواهرنازنین است
گلی خوشبو به گلزارزمین است

علی اکبراسفندیار

55
شعر بعدی