دانلود برنامه بحارالاشعار

دلبرم زین العابدینه ساغرم زین العابدینه

شعر مداحی سرود امام سجاد (ع) - دلبرم زین العابدینه ساغرم زین العابدینه

دلبرم زین العابدینه
ساغرم زین العابدینه
رهبرم زین العابدینه
سرورم زین العابدینه

با نگاهه کرمش،عاقبت به خیرم
من به زیر پرچمش،عاقبت به خیرم
با توسله بهش،عاقبت به خیرم
اگه باشم آدمش،عاقبت به خیرم

ای گهر نایاب
سلاله ی ارباب
گدای تو هستم
گداتونو دریاب


(یاعلی بن الحسین)


️بند دوم

هستی ام زین العابدینه
مستی ام زین العابدینه
شاهه من زین العابدینه
بت شکن زین العابدینه

دل یوسف اسیره،خال رو لباشه
اونی که دل میبره،برق اون چشاشه
عمه میگه که چقدر،شبیه باباشه
جبرئیل دخیل اون،چشمونه سیاشه

ای گهر نایاب
شهزاده ی ارباب
گدای تو هستم
گداتونو دریاب


(یاعلی بن الحسین)


️بند سوم

حبیبم زین العابدینه
طبیبم زین العابدینه
نگارم زین العابدینه
قرارم زین العابدینه

سایه ی رو سرمه،نور دو عینه
اسمش اسم اعظمه،عشقه حسینه
یه رگش ایرونیه،سالاره عشقه
آقامون عشقه دل،بانوی دمشقه

ای گهر نایاب
شهزاده ی ارباب
گدای تو هستم
گداتونو دریاب


(یاعلی بن الحسین)

امیرحسین سلطانی


269
شعر بعدی