دانلود برنامه بحارالاشعار

در مجلس عزاي شما گريه مي كنم

شعر مداحی روضه حضرت معصومه (س) - در مجلس عزاي شما گريه مي كنم

در مجلس عزاي شما گريه مي كنم
امشب فقط براي شما گريه مي كنم

عطر گلاب مرقدتان بر مشام خورد
در گوشه ي سراي شما گريه مي كنم

چون اشك بين روضه به هر درد مرهم است
با نيت شفاي شما گريه مي كنم

با بال هاي بي رمق اشك ديده ام
در مشرق هواي شما گريه مي كنم

من هم مسافرم، وطنم مشهد الرضاست
دنبال رَدِّ پاي شما گريه مي كنم

خواندم چگونه پير شدي در جواني ات
دارم ز غصه هاي شما گريه مي كنم

عمري براي هجر پدر گريه كرده اي
امشب منم به جاي شما گريه مي كنم

107
شعر بعدی