دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

در زانوی زینب توانی که نمانده

شعر مداحی حضرت زینب (س) - قالب روضه - در زانوی زینب توانی که نمانده - شعر اسارت اهل بیت ، اشعار ورود اسرا به شام ، متن مداحی دروازه کوفه

روضه حضرت زینب (س) 310

در زانوی زینب توانی که نمانده
در زیر کعب نیزه جانی که نمانده

در زیر چوب خیزران ای وای ای وای
دیگر برای تو دهانی که نمانده

در زیر نعل اسبها‌ رفتی و دیدم
در پیکر تواستخوانی که نمانده

حتی به آن پیراهنت رحمی نکردند
درپیکرت دیدم نشانی که نمانده

هجده گلم را نیم روز از من گرفتند
دیگر برای من جوانی که نمانده

اینجا پراز زهرا شده دور و بر من
رویی نباشد ارغوانی که نمانده

دیگر برای دختر شیرین زبانت
از سیلی دشمن زبانی که نمانده

درچشم های خواهر تو بعد گودال
جز گریه های خونفشانی که نمانده

قبل سفر دیدی رشیده بود زینب
حالا به جز قدکمانی که نمانده

کو غیرت اله حرم پس کو علمدار
روی سر من سایبانی که نمانده


ابوذر رئیس میرزایی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی