دانلود برنامه بحارالاشعار

درجهان شاهی به جز شاه نجف افسانه است

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - درجهان شاهی به جز شاه نجف افسانه است

درجهان شاهی به جز شاه نجف افسانه است
هرکه مولایش شود غیر علی دیوانه است

هر که در بندش شود با جرعه ای مستش کند
چون که حیدر صاحب جامِ می و میخانه است

جرعه ای از جام حیدر را بنوش به به ببین
غیر این میخانه هر جایی روی غمخانه است

نقد حیدر را بگیر ورنه هلاکی آدمی
وعده اش بر حوض کوثر درب سقاخانه است

عشق را از میثم خرما فروش آموختم
گرد شمع روی حیدر قنبرش پروانه است

سنگ حیدر را بزن بر سینه ات گر مخلصی
مرحم غم های مولا حضرت ریحانه است

خوش بود آن دل که در مدح امیر المؤمنین
دم به دم هوهو کنان در ناله مستانه است

هر که را در دل بود الطاف پاک حیدری
در میان دوستانش عالم فرزانه است

نام او نام خدا و حرف او حرف خدا
هرکه عاشق بر خداست با مرتضی هم خانه است

177
شعر بعدی