دانلود برنامه بحارالاشعار

خورشیدی اما سایه ات رویِ سر نوکر

شعر مداحی روضه امام حسن (ع) - خورشیدی اما سایه ات رویِ سر نوکر - گریز به روضه كربلا امام حسین

خورشیدی امّا سایه‌ات رویِ سرِ نوکر
گرد وُ غبارِ صحنِ تو از سیم ُو زر بهتر
یابنَ علیِ مرتضی اِی دلبرِ دلبر
جانم حسن ذکرِ لبِ فُلک وُ فَلک یک‌سر

شاهِ کرم هستی هوایِ نوکرم داری
کوریِ چشمِ دشمنان اینجا حرم داری

سَرتاقدم جود وُ کرم ایثار وُ توحیدی
تاجِ سرِ خیرُالبشر سردارِ اُمّیدی
آرامِ جان آرامشی بر سینه بخشیدی
امّا خودت یک لحظه آرامش مگر دیدی

هر روزِ تو شد روضه‌ای سنگین‌تر از گودال
پیشِ دوچشمَت مادرت در کوچه رفت از حال

آن روز آقا بر سرَت دنیا شده آوار
سیلی که زد مادر به شدّت خورد بر دیوار
می‌زد لگد بر رویِ زخمِ تازه‌یِ مسمار
هر روز وُ شب زخمِ زبان داده تو را آزار

یک روز باید از زمین آویزه برداری
یک روز لختِه‌لختِه در تشتی جگر داری

آرامِ جانِ فاطمه آرام کِی ماندی؟!
دلخون شدی و از سری بر رویِ نِی خواندی
آقا دلم با روضه‌یِ گودال سوزاندی
از نعلهایِ اسبها و خیزران خواندی

روز وُ شبَت با روضه‌ها همراه شد حالا
یک سایه‌بان رویِ مزارت نیست واویلا

داغِ دلِ نوکر شده صحن ُو سرایِ تو
رویایِ خوابم گنبد وُ گلدسته‌هایِ تو
یک روز آقا رو به اِیوانِ طلایِ تو
با گریه می‌خوانیم در مدح وُ ثنایِ تو

شاهِ کرم هستی هوایِ نوکرم داری
ای ندبه‌خوانِ کوچه‌ها اینجا حرم داری

حسین ایمانی

48
شعر بعدی