دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

خواهر پاک رضا فاطمه معصومه است

شعر مداحی حضرت معصومه (س) - قالب مدح - خواهر پاک رضا فاطمه معصومه است - گریز به روضه حضرت زینب

مدح حضرت معصومه (س) 114

خواهر پاک رضا فاطمه ی معصومه است
اسوه صبر و رضا فاطمه ی معصومه است

حرم پاک شریفش حرم فاطمه است
حضرت او کرمش چون کرم فاطمه است

رحمت واسعه ی حق بود او روی زمین
خادم درگه او حضرت جبریل امین

گره از کار همه با نگهش وا گردد
هر که شد زائر او زائر زهرا گردد

دستگیری کند از هر که بر او مهمان است
کار او همچو رضا برهمگان احسان است

شهر قم از قدمش زیور و زینت دارد
زائر عارف او بر همه عزت دارد

هر که شد زائر کویش زبدی پاک شود
با نگاهی که کند طائر افلاک شود

باشد هم نام به زهرا و بود معصومه
ثانی زینب و چون او به جهان مظلومه

این دو خواهر به جهان رنج و محن ها دیدند
از غم هجر برادر ها غم ها دیدند

این یکی در قم و گل ریخته شد بر سر و رویش
شد سفید از غم هجران برادر همه مویش

آن یکی دید برادر شده کشته ز جفا
پیکرش غرقه به خون باشد و سر گشته جدا

این یکی از غم دوری رضا دلخون بود
آن یکی دید حسینش به میان خون بود

این یکی آمد و اما به رضایش نرسید
آن یکی شام بلا طعنه و دشنام شنید

این یکی از غم هجران رضا پژمرده
آن یکی نام حسین برده کتک ها خورده

این یکی بهر رضا رنج فراوان دیده
آن یکی بزم شراب و سر و خزران دیده

رضا یعقوبیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی