دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

خسته ام شد خواب و رؤیایم فراق کربلا

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب مناجات - خسته ام شد خواب و رؤیایم فراق کربلا

مناجات اربعین حسینی (ع) 377

خسته ام! شد خواب و رؤیایم فراق کربلا
شد تقاص معصیت هایم فراق کربلا

پای پرچم مینشینم، از نفس افتاده ام
لرزه ها انداخت بر پایم فراق کربلا

بغض کرده مادرم رو به حرم! شد علتِ-
-بیقراری هایِ بابایم فراق کربلا

فکر و ذکرم در دو عالم همنشینی با حسین(ع)
همّ و غمّ هر دو دنیایم فراق کربلا

پا به پای زائران ویزا و دعوتنامه نه...
میرسد از دست آقایم فراق کربلا

یاد چاییِ عراقی اشک میریزم فقط
میچکد هر لحظه در چایم فراق کربلا

خاطرات اربعین دارد مرا دق میدهد
کرده درگیرِ بلایایم فراق کربلا

در قیامت مطمئنم میشوم خسران زده
میزند آتش به فردایم فراق کربلا!


مرضیه عاطفی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی