دانلود برنامه بحارالاشعار

خراب توام آبادی ام روضه هاته

شعر مداحی نوحه امام حسین (ع) - خراب توام آبادی ام روضه هاته

(خراب توام)(۲) آبادی ام روضه هاته...
(نجاتم‌بده)(۲) راه تو راه نجاته

درد من به جز اشک غم دوا نمیشه
هیچ جایی برام مثل کربلا نمیشه

شهد و شیرینی روی لبم نام تو
چارده قرنه که رسیده پیغام تو
روز محشر به من میدی امان نامه تو

(جان آقا/یاابا عبدالله)

--
بند دوم:
(علم می زنم)(۲)/ عشقم به غیر از علم نیست
(قدم می زنم)(۲)/ سرمنزلم جز حرم نیست

من مریضم و تحت درمان حسینم
من نوکرم و تحت فرمان حسینم

دارم از هر چه غیر روضه اکراه حسین
متوسل شدم به نامت ای شاه حسین
که تویی متصل به ذات الله حسین

(جان آقا/یاابا عبدالله)

--
بند سوم:
(به جز کربلات)(۲) هیچ جای عالم خبر نیست
(کسی مثل من)(۲) پای غمت دربدر نیست

زندگیم فقط وقف هیئت حسینه
درمون همه دردام تربت حسینه

من تراب توام ای پسر بوتراب
سیل عشق تو کرد نوکرو خونه خراب
اثر مستی اسم تو بیش از شراب

(جان آقا/یاابا عبدالله)

مظاهر کثیری نژاد


313
شعر بعدی