دانلود برنامه بحارالاشعار

آمد مه محرم عالم عزا گرفته

شعر مداحی نوحه امام حسین (ع) - آمد مه محرم عالم عزا گرفته - متن مداحی زنجیرزنی ، متن نوحه محرم ، نوحه زنجیر زنی ، شعر مداحی محرم 1401

آمد مه محرم،عالم عزا گرفته
دل های شیعه بوی،کرب و بلا گرفته
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

حسین و خاندانش،وارد به کربلا شد
در کاروان مولی،بزم عزا به پا شد
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

این جا عزیز زهرا،بیند گلان پرپر
شش ماهه اصغر او،گردد بریده حنجر
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

این جا حسین ببیند،داغ علی اکبر
گردد جوان لیلا،از کینه پاره پیکر
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

این جا کنار علقم،پیچد بوی گل یاس
بیند حسین زهرا،افتاده دست عباس
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

مظلومه زینب او،بیند غم حسینش
با قد خم بگرید،در ماتم حسینش
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

این جا عدو ز کینه،آتش زند به خیمه
دشمن زند در این جا،رأس حسین به نیزه
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

این جا حسین زهرا،بر شیعه داده پیغام
باید گذشت ز هستی،تا که بماند اسلام
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

در کربلا رسیدند،اصحاب خوب و طاهر
بریر و عون و جعفر،حبیب ابن مظاهر
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

کرب و بلا بگردد،بر پا چه شور و شینی
با یک نگاه مولی،حر می شود حسینی
عالم به شور و شین است
محرم حسین است
حسین حسین حسین جان۲

رضا یعقوبیان


657
شعر بعدی