دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

خداوند ادب ام البنین

شعر مداحی زمینه حضرت ام البنین (س) - خداوند ادب ام البنین

خداوند ادب ام البنین
ز حق داری لقب ام البنین
سزاواری که فرزندت شود
علمدار عرب ام البنین

اگر هزار تا پسر ، خدا به این مادر عطا کند
یکی یکی یلان خود ، فدای شاه کربلا کند
چه عزت و سعادتی که فاطمه او را دعا کند

جهان مات غیرت و ، مرام ام البنین
به نام عشق و ادب ، به نام ام البنین

"مدد یا ام البنین"

️️️️️️️️

رشادت با تو معنا گرفت
وفا زیر سایه ات جا گرفت
تو گفتی من خادم زینبم
که دستت را دستِ زهرا گرفت

فدای مادری که بر کنیزیِ خود مفتخر بُوَد
غبار و خاک چادرش فراتر از الماس و زر بُوَد
همانکه که پورِ اَرشَدَش مُشابِهِ قُرص قمر بود

سخای تو بوده که ، شد عباست با سخا
یقینا از مکتبت ، گرفته درسِ وفا

"مدد یا ام البنین"

️️️️️️️️

تویی برتر از مریم و آسیه
که با زهرا می شوی هم نشین
بزرگی ات در همین جمله بس
وجودت شد عباس آفرین

نه اینکه جایِ فاطمه ، تو همرهِ زهرای اطهری
تو یاورِ ولایتی ، تو همصدایِ شیر خیبری
چه همسری چه همدمی چه مادر خوب و دلاوری

ثنا خوان تو شده ، تمام ارض و سما
همانند فاطمه ، تویی ام کربلا

"مدد یا ام البنین"

️️️️️️️️

امیر قربانی فر


351
شعر بعدی