دانلود برنامه بحارالاشعار

حکم پیمبری بر مصطفی رسید

شعر مداحی سرود عید مبعث - حکم پیمبری بر مصطفی رسید

حکم پیمبری بر مصطفی رسید
از عرش کبریا باز این ندا رسید

صلّ علی محمد و صلِّ علی علی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی

......
شد سوره علق ؛ نازل به مصطفی
اقرا حبیب ما ؛ اقرا حبیب ما

قرآن ما تو هستی و شمشیر ما علی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی

......

امشب نگشته ای ؛ پیغام آورم
پیش از تمام خلق ؛ بودی پیمبرم

پیش از تمام خلق بودی تو با علی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی

.....

قرآنِ بی علی ؛ نازل نمیشود
دین تو بی علی ؛ کامل نمیشود

بر انبیا تو سرور و بر اوصیا علی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی
....
در امتداد تو ؛ راه سقیفه نیست
جز مرتضی کسی ؛ دیگر خلیفه نیست

لعنت به سومی و به ثانی و اولی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی
.....

آغاز بعثت و عید رسالت است
فصلِ زیارتِ شاه ولایت است

صلّ علی محمد و صلِّ علی علی
یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی


عبدالحسین


94
شعر بعدی