دانلود برنامه بحارالاشعار

جا به نی خوش کردی و خوش بستری داری حسین

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - جا به نی خوش کردی و خوش بستری داری حسین - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

جا به نِی خوش کردی و خوش بَستری داری حسین
قاریِ زِینب، چه زیبا حَنجری داری حسین
.
دامَنم قابل نبود آیا؟ که رفتی در تَنور!
با خودَت گُفتی تو اَصلاً خواهری داری؟ حسین!
.
مَن به دَستِ کوفیان گَر مَعجَری دارَم حسین
تو به دَستِ سارِبان اَنگُشتَری داری حسین
.
اِی هِلالِ زَخمیِ زِینب نمی شُد باوَرَم
روی نِی بینَم که پاشیده سَری داری حسین
.
من نِمی گویَم که با زِینب تَکَلُّم کُن، وَلی...
...یاد داری که سه ساله دُختری داری! حسین؟


رضا رسول زاده

224
شعر بعدی