دانلود برنامه بحارالاشعار

جان عاشق شده امروز گدای عرفه

شعر مداحی مناجات مناجات با خدا - جان عاشق شده امروز گدای عرفه - متن مداحی ویژه عرفه

جان عاشق شده امروز گدای عرفه
بر سر سفره ی پر فیض دعای عرفه

میشود محرم اسرار محرم آن کس
که شود بهره ور از لطف و صفای عرفه

هرکه از اشک وضو گیرد و تطهیر کند
دل او میشود آماده برای عرفه

بهتر از این نفسی خرج مناجات شده است ?
چه بخوانیم بگویید به جای عرفه

لحظه ی ناب مناجات حسین زهرا
دیدنی بود در آن حال و هوای عرفه

عرفات است و منا شاهد این شیدایی
خورده امضای ابالفضل به پای عرفه

جبل الرحمه گواه است که در استغفار
به یقین توبه پذیر است خدای عرفه

جان به قربان غریبی که در آن شهر فریب
پیکرش غرقه ی خون شد به منای عرفه

ﮐﻤﯿﻞ کاشانی

258
شعر بعدی