دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

تو گل گلشن حضرت حیدری

شعر مداحی زمزمه حضرت ام البنین (س) - تو گل گلشن حضرت حیدری - شعر به سبک سنتی

تو گل گلشن حضرت حیدری
بعد زهرای او بر علی همسری
مام عباس ام البنینی تو
یار امیرالمؤمنینی تو
یا علی مولی آجرک الله۲

به فدای تو و شور و احساس تو
شد فدایی دین جان عباس تو
تو گل گلزار ولا هستی
همسر پاک مرتضی هستی
یا علی مولی آجرک الله۲

تو شنیدی شهید گل لیلا شده
تو ندیدی بدن اربا اربا شده
تو ندیدی حسین قامتش خم شد
در غم اکبر صبر او کم شد
یا علی مولی آجرک الله۲

تو شنیدی شده غرق خون اصغرش
تو ندیدی ز کین پاره شد حنجرش
تو ندیدی بر دست بابایش
غرق در خون شد گل لب هایش
یا علی مولی آجرک الله۲

تو شنیدی که شد دست عباس جدا
تو ندیدی که شد فرقش از کین دو تا
تو ندیدی در علقمه افتاد
چشم عباس بر فاطمه افتاد
یا علی مولی آجرک الله۲

تو شنیدی شده کربلا دشت خون
تو ندیدی تن بی سر غرق خون
تو ندیدی حسین بر زمین افتاد
سر ببریده تشنه لب جان داد
یا علی مولی آجرک الله۲

تو شنیدی حسین و غم خواهرش
بدن بی سر و غرق خون پیکرش
تو ندیدی خون شد دل زینب
جان او آمد بی حسین بر لب
یا علی مولی آجرک الله۲

همه گل های تو پرپر از کین شدند
با سر و جان خود حامی دین شدند
حق کرم کرد ام الشهیدی تو
در صف محشر روسپیدی تو
یا علی مولی آجرک الله۲

همه ی عمر خود بودی در شور و شین
یاد علقمه و اشک چشم حسین
همه ی عمرت غصه می خوردی
عاقبت همچون گل تو پژمردی
یا علی مولی آجرک الله۲

شب رحلت تو خون شده دل ما
سوزد از داغ تو همه حاصل ما
از غم داغت همه می نالیم
تا صف محشر بر تو می بالیم
یا علی مولی آجرک الله۲

شهر یثرب شده از غمت کربلا
خانه ی مرتضی شده ماتمسرا
ای سرا تا پا روح احساسی
لحظه ی آخر یاد عباسی
یا علی مولی آجرک الله۲

حاج رضا یعقوبیان


308
شعر بعدی