دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای بانوی خانه مرتضی

شعر مداحی زمزمه حضرت ام البنین (س) - ای بانوی خانه مرتضی

ای بانوی خانه ی مرتضی
خانه ی حیدر با تو با صفا
آمدی و گفته ای تو،زینبین را تو کنیزی
نزد زهرای مطهر،روز محشر تو عزیزی
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

کس نشناسد قدر رفیعت
جان فدای تو خاک بقیعت
همنشین حیدری تو،زینبین را مادری تو
همچو عباس و حسینت،در کرامت محشری تو
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

رفتی از این جهان سوی عقبی
راحت شدی از رنج و ماتم ها
جان فدای شور و شینت،گریه ی بر نور عینت
لحظه ی آخر تو بودی،یاد عباس و حسینت
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

چون مادر از بهر زینبینی
عمری یاد عباس و حسینی
بر حسین تا روز آخر،اشک تو ریزد چو الماس
همره زینب تو بانو،گریه کردی بهر عباس
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

شنیدی از زینب رنج سفر
زد بر جانت سوز زینب شرر
گفته با گریه برایت،گشته اکبر اربا اربا
در کنار پیکر او،گشته دریا اشک بابا
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

شنیدی غنچه ای گشته پرپر
اصغر شش ماهه پاره حنجر
دیده گریان ربابی،ریزد از چشمت ستاره
اصغرش از تیر کینه،حنجرش شد پاره پاره
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

شنیدی دست عباس جدا شد
جان او در راه دین فدا شد
با عمود آهنینی،فرق عباست شکستند
از ستم با تیر کینه،چشم عباس تو بستند
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

از داغ حسینت خون شد دلت
داغش شرر زده بر حاصلت
دشمنان دین و قرآن،حرمت او را دریدند
از قفا در بین گودال،رأس پاکش را بریدند
ام البنین۲
تسلیت یا امیرالمؤمنین۲

حاج رضا یعقوبیان


314
شعر بعدی