شعر مداحی زمینه امام صادق (ع) تو زنده کن دین و تو پیر امامانی

بیانیه وبسایت بحارالاشعار در مورد انتشار کتاب بحارالاشعار
مجموعه: امام صادق (ع)
قالب شعر: زمینه
بازدید: 115
فایل سبک

تو زنده کن دین و تو پیر امامانی

توزنده کن دین و توپیرامامانی
درمرتبتت این بس تو ناطق قرانی

یاسادس ال عبامولا امام صادق (ع)

درشب شهادته توای اقای اسمونی
قبرتونداره زائر نه حرم نه سایبونی
نه یه خادمه حسابی نه که حتی روضه خونی
دشمن چه خبر دارد
از شان رفیع تو
عالم بفدای تو
قربان بقیع تو
یاسادس ال عبامولا امام صادق ع


بنددوم


ای کل زمان یک دم چون ذره راه تو
صدموسی و صدعیسی مبهوت نگاه تو
یاسادس ال عبامولا امام صادق (ع)
وقتی که دشمنای رذل توروبردنت شبونه
پابرهنه دست بسته بی محابابی بهونه
نانجیبامزدن باسیلی و باتازیونه

حتما اومده یادت
اواسیریه زینب
که توی بیابونا
جونش رسیده برلب
یاسادس ال عبامولا امام صادق (ع)

بندسوم
ای چشمه ی توحیدوای رونق هرایین
جانها بفدای تو مسموم جفای کین

لحظه ی دلخوشیه تو بوده حتما دم اخر
گرچه میسوخت جگرتوافتادی میون بستر
وقتی که خوردبه مشامت شمیم حضرت مادر
امد به مشام تو
بوی گل نیلوفر
ان مادرمظلومه
بشکفته گل حیدر
یاسادس ال عبامولا امام صادق (ع)

مجید مراد زاده

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست