دانلود برنامه بحارالاشعار

تو راملول و پریشان وخسته می بینم

شعر مداحی روضه پیامبر اکرم (ص) - تو راملول و پریشان وخسته می بینم - گریز به روضه حضرت زهرا

تو راملول و پریشان وخسته می بینم
کناربسترخود دل شکسته می بینم

به دوش توست پس ازمن رسالتی سنگین
چرا وجود تو را سخت خسته می بینم

تو نور چشم منی، دخترم! تو راچون ماه
میان هاله ای از غم، نشسته می بینم

بهارباغ من! ای عمر تو چو گل کوتاه
کتاب عمرتو را زود بسته می بینم

اگرچه غرق غمی، چون غمت غم دین است
تمام عمرکمت راخجسته می بینم

هرآن چه راکه پس ازاین وداع خواهی دید
زپشت دیدۀ درخون نشسته می بینم

میان دود و شرار و هجوم اهل ستم
تو را صنوبر پهلو شکسته می بینم

تمام جان «وفایی» ز ناله پُرشده است
که بند بند دلش را گسسته می بینم


سید هاشم وفایی

288
شعر بعدی