دانلود برنامه بحارالاشعار

به مدینه خبری داغ ببر از فردا

شعر مداحی روضه پیامبر اکرم (ص) - به مدینه خبری داغ ببر از فردا - گریز به روضه حضرت زهرا

به مدینه خبری داغ ببر از فردا
که ز شبهای شما رفته سحر از فردا

پدر پیر شما میل به رفتن کرده
نیست روی سرتان دست پدر از فردا

ملک الموت خجالت زده ی فاطمه شد
مانده پشت در و آورده خبر از فردا

بستر مرگ نبی مجلس روضه شده است
روضه میخواند به صد سوز جگر از فردا

گفت احمد که علی دوره صبرت آمد
بی جواب است سلام تو دگر از فردا

کار تو سوختن و سوختن و سوختن است
تویی و خون دل و دیده تر از فردا

تیغ تو فاطمه است و سپرت فاطمه است
چه نیازی ست به تیغ و به سپر از فردا

نظری کرد به زهرا نفسش بند امد..
فاطمه جان نرو دیگر دم در از فردا

بی علی رد نشو از کوچه خطر بسیار است
امنیت نیست ز کوچه نگذر از فردا

پوریا هاشمی

582
شعر بعدی