دانلود برنامه بحارالاشعار

توی تاریخ این دنیا از اون اول چنین ثبته

شعر مداحی شور امام حسن (ع) - توی تاریخ این دنیا از اون اول چنین ثبته

تویِ تاریخِ این دنیا
از اون اول چنین ثبته
«به جز در حال بخشیدن
کریمان را نمی بینی»
ولی مثل حسن اینجور
کیه که داده باشه خود
همه دار و ندارش رو
دو سه دفعه به مسکینی

کرم داره
همیشه سایه روی سرم داره
می بینیم روزی رو که حرم داره

چه تجویزی
میده قبل این که من بخوام چیزی
چه روزی و برکتِ دل انگیزی

بند دوم:

یه جا صلحش به جا بوده
یه جا رزمش به هنگامه
علی داده به این آقا
تموم ابتکارِش رو
جمل بود و به بدگویان
نشون داده توانش رو
به یک حمله زمینش زد
شتر رو با سوارِش رو

زمین لرزید
همین که توو معرکه زره پوشید
دو تا حیدر و عدو توو میدون دید

چه آسون زد
سر از لشکر عدو فراوون زد
به تزویرِ ناکثین شبیخون زد

علی علی بیگی


113
شعر بعدی