دانلود برنامه بحارالاشعار

تنها پناه خستگی دل فقط حسین

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - تنها پناه خستگی دل فقط حسین - مداحی ویژه شب جمعه

تنها پناهِ خستگی دل فقط حسین(ع)
راهِ نجات؛ مقصد و ساحل فقط حسین(ع)

نعم الأمیر، شافع محشر، أباالکرَم
فرمانروای هر چه فضایل فقط حسین(ع)

در عشق و معرفت به خدا رفته کاملا
با ذاتِ کردگار معادل فقط حسین(ع)

تنها رفیقِ روز و شبِ پابرهنه ها
روزی رسانِ سفرهٔ سائل فقط حسین(ع)

در کشتی نجات نشستیم و خوانده ایم
حلّالِ هر شکایت و مشکل فقط حسین(ع)

ای دردمندِ خسته صدایش بزن که هست
ذکر شفای کامل و عاجل فقط حسین(ع)

حرّ است آنکه آمده با توبه سر به زیر
فریاد میزند به محافل: فقط حسین(ع)

میگفت سینه-زن وسط روضه پیرِمرد
از عمرِ نوکرانه چه حاصل؟! فقط حسین(ع)!


مرضیه عاطفی

213
شعر بعدی