دانلود برنامه بحارالاشعار

به کوفه زار و مضطرم یاحسین

شعر مداحی زمینه حضرت مسلم (ع) - به کوفه زار و مضطرم یاحسین - متن نوحه محرم ، شعر مداحی محرم 1401

به سبک (آمدم ای شاه پناهم بده)


به کوفه زار و مضطرم یاحسین
به کوچه ها در به درم یاحسین
به جان مسلمت میا به کوفه
این شده حرف آخرم یاحسین

کسی برای یاری ، مسلم تو پا نشد
به هر دری زدم ولی ، هیچ دری وا نشد

یاحسین ، کوفه میا کوفه میا کوفه میا 3

میان ما گرچه بود فاصله
هست دلم به همره قافله
نور دو دیده ام میا که دیدم
تیر سه شعبه به کف حرمله

میا که عاقبت رباب ، ز غصه جان سپارد
اصغر تو که طاقت ، تیر و کمان ندارد


کوفه میا سرم فدای سرت
فدای دیده تر دخترت
تمام دلشوره من از این است
تازه شود باز غم مادرت

رقیه بار غم کشد ، به روی شانه برگرد
تنش کبود میشود ، ز تازیانه برگرد

علی سلطانی


282
شعر بعدی