دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

بعد از تو خلق گشته قبل از تو کی جهان بود

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب مدح - بعد از تو خلق گشته قبل از تو کی جهان بود

مدح پیامبر اکرم (ص) 233

بعد از تو خلق گشته قبل از تو کی جهان بود
کی گردش شب و روز کی چرخش زمان بود

واجب شده به سویت قامت ببندد آدم
تو علت نمازی قبل از تو کی اذان بود

هر کس که سر درآورد از آب و گل چه میگفت
ذکر محمد آنجا چون نُقل در دهان بود

زیباتر از ترانه دریای بی کرانه
آری مکارم الخُلق در خنده ات عیان بود

فارغ ز هر بد و خوب در سایه ات نشستیم
از اول و ازل هم آغوش تو امان بود

از عشق هر چه گفتند یا که از آن نوشتند
پیغمبر و حبیب ما مصطفی همان بود

پایان تو کجا بود معراج ابتدایت
آنجا که کس نرفته غیر از تو و خدایت

چشم تو دیده بی شک بی پرده ذات حق را
جبریل را پر و بال باید بسوزد آنجا

مدح تو را علی گفت او که دمش شفا بود
گفتا که بنده ی توست او که خودش خدا بود

رزق پیمبران بود ته مانده ی سبویت
آب بقا چکد از هر قطره از وضویت

آن که خلیل حق بود آینه دار اخلاق
با ذکر یا محمد او شهره شد در افاق

اول تویی محمد اخر تویی محمد
باطن تویی محمد ظاهر تویی محمد

صد غیر ممکن اینجاست آری محال باشد
تکرار تو در عالم بی شک خیال باشد

سجاد احمدیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی