دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

برادرم زینب دلغمینم برادر حسین جان

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب نوحه - برادرم زینب دلغمینم برادر حسین جان - شعر به سبک سنتی

نوحه اربعین حسینی (ع) 429

برادرم زینب دلغمینم
برادر حسین جان
زایر تو در روز اربعینم
برادر حسین جان

خواهر تو با یک دل شکسته
برادر حسین جان
با گریه در کنار تو نشسته
برادر حسین جان

برادرم با تو به گفت و گویم
برادر حسین جان
آمده ام شرح سفر بگویم
برادر حسین جان

بنگر برادر تو به حال زینب
برادر حسین جان
کنار تو جانم رسیده بر لب
برادر حسین جان

در این سفر ظلم و ستم فزون شد
برادر حسین جان
دل من از این ظلم و کینه خون شد
برادر حسین جان

نقش زمین گل های چیده دیدم
برادر حسین جان
سکینه را قامت خمیده دیدم
برادر حسین جان

دیدم حسین پیکر اربا اربا
برادر حسین جان
روی زمین اکبر ام لیلا
برادر حسین جان

دلم به یاد اصغرت کباب است
برادر حسین جان
خونجگر از داغ علی رباب است
برادر حسین جان

غریبی خود را نمودم احساس
برادر حسین جان
تا دیدم افتاده دو دست عباس
برادر حسین جان

تا بر زمین و سوی تو دویدند
برادر حسین جان
سر مقدست ز کین بریدند
برادر حسین جان

بعد از تو آتش زد عدو به خیمه
برادر حسین جان
سر تو را زدند به روی نیزه
برادر حسین جان

دشمن تو بعد از تو وحشیانه
برادر حسین جان
زد بر یتیمانت به تازیانه
برادر حسین جان

بعد از تو یابن فاطمه غریبم
برادر حسین جان
از داغ تو بی صبر و بی شکیبم
برادر حسین جان

خون شد دلم در شهر کوفه و شام
برادر حسین جان
بر ما زدند سنگ ستم ز هر بام
برادر حسین جان


رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی