دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای مونس و یار من بر تو شده ام زایر

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب نوحه - ای مونس و یار من بر تو شده ام زایر - شعر به سبک سنتی

نوحه اربعین حسینی (ع) 427

ای مونس و یار من(بر تو شده ام زایر)۲
بنگر که غم و اندوه(گشته ز رخم ظاهر)۲
من زینب حماسه آفرینم
ای برادر زایر اربعینم
ای برادر حسین وای از غریبی۲

ای نور دل زینب(من زینب تو هستم)۲
در کرب و بلای تو(جان بر لب تو هستم)۲
زده داغ تو بر دل من شرر
با تو گویم من از رنج این سفر
ای برادر حسین وای از غریبی۲

با اهل حریم تو(می سوزم و محزونم)۲
بنگر به من غمگین(از داغ تو دلخونم)۲
آمدم اما بی ماه مدینه
می سوزند با من رباب و سکینه
ای برادر حسین وای از غریبی۲

مهر تو عجین باشد(با آب و گل زینب)۲
بعد از تو حسین جانم(خون گشته دل زینب)۲
بعد از تو آتش زد دشمن به خیمه
سر پاکت را زد بر روی نیزه
ای برادر حسین وای از غریبی۲

بعد از تو برادرجان(بی صبر و شکیبم من)۲
گریان شهیدانم(تنها و غریبم من)۲
بعد از تو دشمن بر زخمم نمک زد
کودکان تو را هر دم کتک زد
ای برادر حسین وای از غریبی۲

بعد از تو برادرجان(خون شد جگر زینب)۲
بنگر قد خم گشته(سوز و شرر زینب)۲
دشمن دین خدا بی بهانه
بر اهل حرم زد با تازیانه
ای برادر حسین وای از غریبی۲

بعد از تو عدوی تو(ما را به اسیری برد)۲
از بس که کتک خوردند(هر غنچه ی تو پژمرد)۲
خون شد دل همه در شهر کوفه
تا سر پاکت زد بر نی شکوفه
ای برادر حسین وای از غریبی۲

طول سفر زینب(با شمر لعین شد طی)۲
در رو به روی خواهر(بوده سر تو بر نی)۲
کشیدم برادر رنج و مشقت
خون شد جگرم زین داغ و مصیبت
ای برادر حسین وای از غریبی۲

رنج و غم بسیاری(در شام بلا دیدم)۲
آن رأس پر از خونت(در تشت طلا دیدم)۲
با قرآنت زدی تو دم از محبوب
یزید بی حیا بر لبت زد چوب
ای برادر حسین وای از غریبی۲

رقیه گل عصمت(شد چیده ز گلخانه)۲
در نیمه ی شب شد دفن(در گوشه ی ویرانه)۲
از این مصیبت شد جان من بر لب
سراغ دخترت مگیر از زینب
ای برادر حسین وای از غریبی۲

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی