دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

باور نمیکنم من ای حامی ولایت

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - باور نمیکنم من ای حامی ولایت - متن روضه کوچه حضرت زهرا

زمزمه حضرت زهرا (س) 240

باور نمیکنم من
ای حامی ولایت
به تو کنند جلو روم
چهل نفرجسارت

حق بابات ببین چطور
ادا شده

زدن به دختر نبی
روا شده

تنها تو کوچه بودی
توون و طاقت من
ممنون که برنداشتی
دست از حمایت من

قنفذ به بازوی تو زد
ای مه جبین
افتادی از رنج زیاد
روی زمین

چاره نبود ببخش که
دست علی رو بستن
یاسم مقابل من
دست تو رو شکستند

نداری یاور ای گل
بدحال من
بازخم بازو اومدی
دنبال من
علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی