دانلود برنامه بحارالاشعار

بازم عطر عطر جنت وزيده

شعر مداحی سرود حضرت علی اکبر (ع) - بازم عطر عطر جنت وزيده

بازم عطر عطر جنت وزيده
كه هوش از سر از سر از سر پريده
همه مجنون مجنون مجنونن امشب
آخه ماه ليلا ليلا ليلا رسيده

گل در اومد امشب، غصه سر اومد امشب
باز دوباره انگار پيغمبر اومد امشب
شد تو دلها قند آب، مي باره نور مهتاب
براي اولين دفعه پدر شد ارباب

ياعلي اكبر جانم علي اكبر

ماه فلك اومد
بازم نمك اومد
خنده روي لبا
باز منجليه

زيباترين اومد
يه نازنين اومد
كور شه چشه حسود
اسمش عليه

ياعلي اكبر، جانم علي اكبر 4

مثه انگور انگور شيرينه لبهاش
شده خيره خيره يه چشم باباش
هزار الله الله الله اكبر
به روي زيبا و به قد و بالاش

جوونا عزيزن، امشب بپا ميخيزن
حاضرن نذر اكبر جون بپاش بريزن

مستي بيشماره، خوشي قطار قطاره
علي اكبري ها كل مي كشن دوباره

ماه فلك اومد
بازم نمك اومد
خنده روي لبا
باز منجليه

زيباترين اومد
يه نازنين اومد
كور شه چشه حسود
اسمش عليه

ياعلي اكبر، جانم علي اكبر 4

مجتبی صمدی شهاب


460
شعر بعدی