دانلود برنامه بحارالاشعار

بار دیگر عشق با الفاظ من همراه شد

شعر مداحی میلاد امام جواد (ع) - بار دیگر عشق با الفاظ من همراه شد

بار دیگرعشق با الفاظ من همراه شد
باز شعرم از شعورتازه ای آگاه شد
نغمه وگلبانگ جانم یا ولی الله شد
صحبت از خورشید شد ازآسمان ازماه شد

فیض نوری آمد وطبع مرا پُرنور کرد
جلوه ی ماه رجب قلب مرا مسرور کرد

با گل رویت جهان را باز گلشن کرده ای
غنچه ی لبخند را غرق شکفتن کرده ای
ساحت باغ تولا را مزیّن کرده ای
دیده ی خورشید دل را باز روشن کرده ای

ماهی وهفت آسمان عشق همرنگ توبود
خوب شد زود آمدی خورشید دلتنگ توبود

چشم تا وا می کنی دنیا سلامت می کند
شهریثرب ،کعبه وبطحا سلامت می کند
جبرئیل از عالم بالا سلامت می کند
پلک تا برهم زنی بابا سلامت می کند

برخدایی چهره ی تو بس که او دل باخته
گونه های اطهرت از بوسه گل انداخته


جود را گفتم صدا می زد که دریایش تویی
علم را گفتم ندا در داد دانایش تویی
عشق را گفتم صدا زد شور وغوغایش تویی
«یامن ارجوه لکل خیر» معنایش تویی

مهروماه آسمان نوری زمشکات تواند
عالم وآدم گدای جود وخیرات تواند

ازکلام وحی گشته نورباران سینه ات
علم الاسما بود یک گوهر گنجینه ات
می درخشد تا قیامت پرچم سبزینه ات
پور اکثم ها همه ماتند در آئینه ات

صحبت از دریا اگر چه درحد این قطره نیست
آن که فیض ازتو نبرده، ای فروغ دیده کیست؟

مژده ی آزادگی را بر اسیران می دهی
نور برآئینه ی روشن ضمیران می دهی
رشته مروارید را دست فقیران می دهی
بهتراز آن را اگرکه برامیران می دهی

می کنی بردشمن دین با کرم روشنگری
«قدرزر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری»

آسمان خاک قدم های تو را برداشته
قبضه ی خاک تو را بهر شفا برداشته
عطرجانبخش تو را با خود صبا برداشته
هرکه با نام شما دست دعا برداشته

برروی بال دعای خویشتن گُل می زند
با تولای شما برآسمان پُل می زند

من که با ذکر مدام تو عبادت می کنم
کی تولای تو را با نفس قسمت می کنم
گرچه از هجران کوی تو شکایت می کنم
ازهمین جا با شما قصد زیارت می کنم

یا ولی الله ! ای نور دوعالم السّلام
یا امین الله ،ای فیض معظم السّلام

آفتابا ذره ات را آسمان پرواز کن
برمحبانت دری از لطف و احسان باز کن
درکلام من به وصف خویشتن اعجاز کن
توشه ی فردای رستاخیز مارا ساز کن

گرچه شعرم ای «وفایی» نیست مانند کمیت
هدیه ای آورده ام بهر رئوف اهل بیت


سید هاشم وفایی

111
شعر بعدی