دانلود برنامه بحارالاشعار

باردیگر ساحت باغ تولا دیدنی است

شعر مداحی میلاد حضرت عباس (ع) - باردیگر ساحت باغ تولا دیدنی است

باردیگر ساحت باغ توّلا دیدنی است
گلشن ایمان به چشم اهل تقوا دیدنی است

این چمن گردیده غرق لاله عباسی ، ببین
دامن سرسبز گلزار توّلا دیدنی است

غنچه های باغ می خندند بر روی نسیم
خنده ی این غنچه های ناب وزیبا دیدنی است

گوش عالم پُرشده ازنغمۀ عشق وادب
باچنین عشق ونشاط وشوردنیا دیدنی است

می زند لبخند برروی علی عباس او
گوهری شهواردرآغوش دریا دیدنی است

تاعلی زد بوسه بردست پسر، جبریل گفت
روز شادی وتبسم،اشک مولا دیدنی است

روز میلاد گُل اُمّ البنین باید سرود
دربهشت آرزو لبخند زهرا دیدنی است

درلقب گرچه بود ماه بنی هاشم،ولی
دربر خورشید دین این ماه سیمادیدنی است


تابه گلشن می گذارد پا تماشایی بود
چون به صحرامی رود اودشت وصحرادیدنی است

ازسراپایش ادب می بارد این استاد عشق
هرکه می بیند ورا گوید سراپا دیدنی است

روز میدان رفتنش دشمن هراسان می شود
بسکه همچون برق شمشیرش به هیجادیدنی است

ازادب رخسارۀ او بس که گل انداخته
لعل عطشانش کنارآب دریا دیدنی است

علقمه جزچشمه ای شرمنده بی عباس چیست؟
علقمه با آن گل زیبا ورعنا دیدنی است

ای«وفایی»اشک شوقی ریز براین آستان
هرگل اشکی که می افتددراین جا دیدنی است


سید هاشم وفایی

178
شعر بعدی