دانلود برنامه بحارالاشعار

ای گل گلزار آل مصطفی

شعر مداحی روضه امام باقر (ع) - ای گل گلزار آل مصطفی

ای گل گلزار آل مصطفی
پنجمین نور دل آل عبا

نور یزدانی امام باقری
پاک طینت پاک فطرت طاهری

تو گل بستان سرای حیدری
بحر دین را یابن زهرا گوهری

ای که هستی پور زین العابدین
عالم هستی زتو خلدبرین

نوربخش عالم امکان تویی
درزمانه جلوه ی ایمان تویی

همچو حیدر جد خود با صولتی
پای تا سر لطف و جود و رحمتی

مسلمین راکعبه ی دلها تویی
شافع ما در صف فردا تویی

گرچه در شهرت تو غربت داشتی
بر همه عالم محبت داشتی

روشن از نور رخت عالم شده
ریزه خوار سفره ات حاتم شده

خلق و خوی تو بسان فاطمه است
ریزه خوار سفره ی عامت همه است

ای که هستی در مدینه بی حرم
گشته ای از لطف حق صاحب کرم

همچو احمد قدرتو باشد رفیع
قبر خاکی تو باشد در بقیع

مرقد خاکی تو بی حائر است
بر تو مهدی جان زهرا زائر است

در مدینه از ستم های هشام
عمرتو با زهر کینه شد تمام

دشمن بی‌دین شکسته حرمتت
غربتت معلوم شد از تربتت

دیده‌ای همراه جدت کربلا
دیده‌ای سرهای از پیکر جدا

دیده ای ظلم وستم ها بی شمار
بوده ای بهر رقیه بی قرار

پرپر از کینه تو لاله دیده‌ای
نیمه شب دفن سه ساله دیده ای

سوزد و گریدز داغ تو (رضا)
کن قبول از من تو مولا این رثا


رضا یعقوبیان

193
شعر بعدی