دانلود برنامه بحارالاشعار

ای گل باغ دین فاطمه

شعر مداحی زمینه حضرت زهرا (س) - ای گل باغ دین فاطمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر به سبک سنتی

ای گل باغ دین فاطمه
نور حی مبین فاطمه
یاور مؤمنین فاطمه
تویی حبل المتین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۲

دختر خاتم المرسلین
هستی امیرالمؤمنین
شیعیان را تو حبل المتین
تویی فخر آفرین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۳

بعد ختم رسل محمد
دشمن دین به سویت آمد
آتش کینه بر خانه زد
دشمنان لعین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۳

دشمنان از نبی بگسستند
دست حیدر ز کینه بستند
پهلوی فاطمه بشکستند
شدی نقش زمین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۳

دشمنان دین بی بهانه
آتش کین زدند بر خانه
به زهرا زدند تازیانه
خون دل از مشرکین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۳

با لگد ز کینه در وا شد
خونجگر دختر طاها شد
غنچه ات ز شاخه جدا شد
کشته ی ظلم و کین فاطمه
فاطمه فاطمه فاطمه۲

(سبک: نسیمی جانفزا می آید )

رضا یعقوبیان


117
شعر بعدی