دانلود برنامه بحارالاشعار

ای گل باغ ایمان مظهر حی یزدان

شعر مداحی نوحه امام رضا (ع) - ای گل باغ ایمان مظهر حی یزدان - شعر به سبک سنتی

ای گل باغ ایمان،مظهر حی یزدان
پاره ی قلب احمد،تویی شاه خراسان
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

گل باغ ولایی،هستی مصطفایی
جان موسی بن جعفر،علی موسی الرضایی
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

حرم با صفایت،جنت شیعیان است
گنبد تو رضاجان،رهگشای جنان است
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

تو صفابخش دل ها،کعبه ی عاشقانی
همگان عاشق تو،بس که تو مهربانی
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

گرچه من روسیاهم،بر تو مولی پناهم
گل زهرای اطهر،از کرم کن نگاهم
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

جان عالم فدایت،سوزد هر دل برایت
یا رضا کل عالم،شده بزم عزایت
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

زین همه ظلم دونان،سوخته حاصل تو
زهر دشمن ز کینه،زد شرر بر دل تو
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

عالمی در پناهت،راه حق بوده راهت
قصر مأمون نامرد،شد رضا قتلگاهت
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

تو به حجره رضاجان،منتظر بر جوادی
همچو جد غریبت،سر روی خاک نهادی
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

جسم پاکت رضاجان،بر روی دوش یاران
پیکر جد تو شد،کربلا تیرباران
گل گلزار آل عبا
یا علی بن موسی الرضا

رضا یعقوبیان


260
شعر بعدی