دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای محرم اسرار مادر فضه خانم

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب روضه - ای محرم اسرار مادر فضه خانم - اشعار مداحی دهه فاطمیه

روضه حضرت زهرا (س) 408

ای محرم اسرار مادر؛ فضه خانم
دراوج غم ؛غمخوارمادر؛فضه خانم

جای خدیجه مادری کردی برایش
گشتی در آتش یار مادر؛فضه خانم

بین درودیوار دیدی که چگونه
خورده گره در کار مادر؛فضه خانم

ازپشت در بیرون کشیدی باچه زحمت
هم مادر و هم بارمادر؛فضه خانم

تنها تو دیدی گیسوی آتش گرفته
پیشانی تب دار مادر ؛فضه خانم

دیدی شیار انداخته در باشتابش
برنیمی از رخسار مادر؛فضه خانم

چادر گرفتی دور او تاکه نبیند
زینب تن خونبار مادر؛فضه خانم

تاچندهفته پاک میکردی به گریه
خون در و دیوار مادر؛فضه خانم

در کربلا هم دور زینب را گرفتند
گودال شد تکرار مادر ؛فضه خانم

قاسم نعمتى

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی