دانلود برنامه بحارالاشعار

ای خواهرمن ای مادرمن

شعر مداحی نوحه امام حسن (ع) - ای خواهرمن ای مادرمن

ای خواهرمن، ای مادرمن
تشتی بیاور ،تو دربرمن
شراره های پیکرم ریزد
خون لخته های جگرم ریزد

ای خواهر / با قلب خونبار
رفتم ز دنیا /خدانگهدار

دلم به درد و ،غم مبتلا بود
زخمی که خوردم ،از آشنا بود
من غربت خودرا عیان دیدم
به جای زن بلای جان دیدم

ای خواهر / با قلب خونبار
رفتم ز دنیا /خدانگهداذ

کمتر روانه، خون جگرکن
به پاره های ، دلم نظرکن
حسن اگر پراز جراحت شد
از دیدن مغیره راحت شد

ای خواهر / با قلب خونبار
رفتم ز دنیا /خدانگهدار

اگر دلم شد، به رنگ نیلی
یادم نرفته ، کوچه وسیلی
دوباره یاد مادر افتادم
به یاد ضربه و درافتادم

ای خواهر / با قلب خونبار
رفتم ز دنیا /خدانگهدار

در کربلااین، عبدلله من
این قاسم واین ،رسم و ره من
من می روم ، ای نورعین من
جان تو وجان حسین من

ای خواهر / با قلب خونبار
رفتم ز دنیا /خدانگهدار

حاج سید هاشم وفایی


334
شعر بعدی