دانلود برنامه بحارالاشعار

ای حریم پاکی جنتدن گوزل شهر نجف

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - ای حریم پاکی جنتدن گوزل شهر نجف - متن شعر ترکی

شعر ترکی

ای حریم پاکی جنتدن گوزل شهر نجف
خوابگاه مرتضی سن والی ملک شرف

آلموسان آغوشیوه دریای علم و حکمتی
ممکن اولمازدریانی احصاء ایده کَیل وخَزَف

دل گوزیلن گرباخان اولسا حریم پاکینه
طوف مرقد ده گوررقدوسیانی صف به صف

خسرو هردو جهان دور محرم اسرارحق
نفس پیغمبردی بو هم شهریار لوکشف

هرعبادتدندی افضل جنگ خندق ضربه سی
غزوه لرده همره احمد اولوبدی جان به کف

وارلیاقت ازکیانه قلبه آلسون مهرینی
یرورنمز مهرینه قلبی کی اولسا نا خلف

گرمصیبت دریاسیندا غرق اولوبسان غم یمه
سسله بیردفعه علی آلامون اولسون برطرف

تنگه گلسن غم الیندن صدقیلن دوت دامنین
دادیوه چاتسون سنون وقت پریشان پُراَسف

دم غنیمت بول بوعمری توشه ایت مهرین دله
ایلمزعاقل بودنیا عمرونی بیجا تلف

جانویرن ساعت باشون اوسته اولار ایله یقین
اولموسان دنیاده چون بی حد بو مولایه شَغَت

جانویرر راحت ولایت اهلی اولماز وحشتی
احتضاره اَل ویرر اول وقتیده حال شَعَف

مدح شاه اولیانی(عدلی) ثبت ایت دفتره
ویر محبت تیرینه قلبون نشان اولسون هدف

عدلی تبریزی

97
شعر بعدی