دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای برادر گردیده ام زائر تو من زینبم

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب زمزمه - ای برادر گردیده ام زائر تو من زینبم

زمزمه اربعین حسینی (ع) 399

ای برادر گردیده ام زائر تو من زینبم
اربعین تو در کنار قبر تو جان بر لبم
برادرجان برخیز از جا نگاهی بر خواهر فکن
حسین من حسین من۲

آمده ام راز دلم با تو گویم محرم من
چهل منزل در کنار سرت بودن شد غم من
با تو برادر زینب از این سفر گویم سخن
حسین من حسین من۲

بعد از تو ای جان زینب ظلم عدویت شد فزون
از داغ و مصیبت حسین دل زینب تو شد خون
بعد از تو اشک یتیمان می زد دامن دامن
حسین من حسین من۲

بعد از تو دشمنت زده آتش تمام خیمه ها
با دل خون دیدم حسین سرت به روی نیزه ها
بعد از تو با تازیانه بر کودکان می زد دشمن
حسین من حسین من۲

بعد از تو خون نموده اند دل یتیمان تو را
با کعب نیزه می زدند کودک عطشان تو را
جسم تو بر روی زمین مانده حسینم بی کفن
حسین من حسین من۲

وقت اسیری دیده ام از دشمنان جور و جفا
در طول این سفر حسین غربت تو گشته معنا
زخم زبان در این سفر بوده حسین کار دشمن
حسین من حسین من۲

بعد از تو ای حسین من ما را بردند شام بلا
در این سفر دیدم بسی ظلم و ستم از اشقیا
در شام غم بر سر ما سنگ می زدند هر مرد و زن
حسین من حسین من۲

با دیدن سر در طبق رقیه ات حسین جان داد
جان خود را در خرابه از بهر تازه مهمان داد
در گوشه ای از خرابه رقیه ات دارد مأمن
حسین من حسین من۲

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی