دانلود برنامه بحارالاشعار

اگر چه از زهر جفا میسوزه از پا تا سرم

شعر مداحی نوحه امام سجاد (ع) - اگر چه از زهر جفا میسوزه از پا تا سرم

به سبک
(نمیدونی که چند روزه خوشی ندیده دخترت)

اگر چه از زهر جفا/میسوزه از پا تا سرم
ولی دلم اتیش گرفت / از ناله اهل حرم
آتیش زدن وقتی به خیمه هامون
گفتم به عمه هام با چشم گریون
تو خیمه ها نمونید که میسوزید
باید فرار کنید تو این بیابون

واویلتا واویلتا واویلا

بند دوم:
تن عزیز فاطمه / به خاک و خون کشیده شد
جلوی چشم مادرش / سر بابام بریده شد
تو قتلگاه سر به بدن نداره
حتی یه کهنه پیرهن نداره
عمامه و انگشترش رو بردن
به غیر بوریا کفن نداره

واویلتا وایلتا واویلا

بند سوم:
برای ما سخت تر از / دروازه شام نبود
سنگ جفا که بدتر از / طعنه و دشنام نبود

نه حرمتی بود و نه احترامی
برا تماشا عجب ازدحامی
میخندیدن میرقصیدن واویلا
به دور محملا پر از حرامی

واویلتا واویلتا واویلا

بند چهارم :
میون مجلس یزید / نمک به زخممون زدن
به جای بوسه ی نبی / با چوب خیزرون زدن
تا خیزرون روی لبش میشینه
لطمه به صورت میزنه سکینه
جلو چش رقیه رو بگیرید
که دندون شکسته رو نبینه

واویلتا واویلتا واویلا


مرتضی کربلایی


687
شعر بعدی