دانلود برنامه بحارالاشعار

امشب مدینه دارد به گردون

شعر مداحی نوحه امام حسن (ع) - امشب مدینه دارد به گردون

امشب مدینه ، دارد به گردون
چشمی پر از اشک ، طشتی پُر از خون
می شود امشب - خونین دل زینب
نور دل زهرا - جانش رسد بر لب
ای حسن جان مولا حسن جانم

آنان که راه ، شیطان سپردند
از زیر پایش ، سجاده بردند
دشمن آوا زد - لطمه به گلها زد
در پیش چشمانش - سیلی به زهرا زد
ای حسن جانم مولا حسن جانم

این حجت حق ، غم گشته یارش
در خانه دارد ، دشمن کنارش
آن گل پرپر - در گلشن حیدر
جانش به لب آمد - از کینه ی همسر
ای حسن جانم مولا حسن جانم

اکنون بگویید ، با غمگساران
جسم شریفش ، شد تیرباران
تیر دشمن بود - دلها به شیون بود
شمع عزا یاران - در سینه روشن بود
ای حسن جانم مولا حسن جانم

تابد به دل ها ، نور وسیع اش
مانده به غربت ، خاک بقیع اش
ای خدا ما را - ده لطف دریا را
با اشک خود شوییم - تا قبر مولا را
ای حسن جانم مولا حسن جانم

**
محمود تاری «یاسر»

309
شعر بعدی