دانلود برنامه بحارالاشعار

امشب به مدینه غوغاست

شعر مداحی سرود حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - امشب به مدینه غوغاست

امشب به مدینه غوغاست
جشنی به مدینه برپاست
سر زده ماه درخشانی در این عالم
از تبار و نسل پیغام آور خاتم
عبدالعظیم ، حسنی۲

زیبا شده امشب دنیا
از مقدم نجل طاها
آمده عبدالعظیم در این جهان امشب
ذکر لب های همه امشب شده یا رب
عبدالعظیم ، حسنی۲

مدینه شده غرق نور
شیعه شده شاد و مسرور
آمده دنیا گل گلزار پیغمبر
آن که باشد از تبار حضرت حیدر
عبدالعظیم ، حسنی۲

خنده بود امشب بر لب
نجل حسن آمد امشب
سر زده بار دگر غنچه ز گلخانه
دور او خیل ملک گردیده پروانه
عبدالعظیم ، حسنی۲

او صاحب جاه و حشمت
صحن و حرمش چون جنت
هرکه آید سوی او حاجت روا باشد
زائر او زائر کرب و بلا باشد
عبدالعظیم ، حسنی۲


رضا یعقوبیان


77
شعر بعدی