دانلود برنامه بحارالاشعار

افتاد گره پشت در خانه به کارم

شعر مداحی روضه حضرت محسن (ع) - افتاد گره پشت در خانه به کارم

افتاد گره پشت در خانه به کارم
در نقطه آغاز خزان گشت بهارم

از بار فشار در و دیوار نشد تا
یک بار تو را تنگ در آغوش فشارم

حالا که نشد از رخ تو بوسه بچینم
در مقتلت از خون جگر لاله بکارم

هر قدر نگه داشتم این در که نیایند
...پهلوم شکستندو تو رفتی ز کنارم

تشییع ،تو را با عجله خادمه ام کرد
فهمید که بر دیدن تو تاب ندارم

اینگونه که داغ تو بر این سینه تنگ است
لاله شکفد یاد تو از سنگ مزارم

رختی که نشد قسمت تو تا که بپوشی
باید که برای علی اصغر بگذارم


موسی علیمرادی

180
شعر بعدی