دانلود برنامه بحارالاشعار

از نقاره صدا می رسه یا امام رضا

شعر مداحی سرود امام رضا (ع) - از نقاره صدا می رسه یا امام رضا

از نقاره صدا می‌رسه - یا امام رضا /۲/
نورِ خورشید به ما می‌رسه - یا امام رضا /۲/
هر کی امشب از تَهِ دل می‌گه - یا امام رضا /۲/
اربعین به کربلا می‌رسه - یا امام رضا /۲/

امام رضا دار وُ ندارِ دلِ بی‌قرارمه‌
تو سختیا کم نِمیارم چون آقام کنارمه

امام رضا /۴/

آبِ سقّاخونه‌َت کوثره - یا امام رضا /۲/
هور وُ مَلک خادمِ این دَره - یا امام رضا /۲/
دستِ منو امشب با همین ذکر - یا امام رضا /۲/
می‌گیره و کربلا می‌بره - یا امام رضا /۲/

ضامنِ آهو می‌کنه ضمانتِ این دلَمُو
قسمت می‌شه که ببَرم حرم پدر مادرمو

امام رضا /۴/

اِی پناهِ ما بی‌پناهان - یا امام رضا /۲/
اِی نگاهِ تو مَرهم و درمان - یا امام رضا /۲/
هر جا که رفتم گفتم گداتم‌ - یا امام رضا /۲/
نونَمو دادی حضرتِ سلطان - یا امام رضا /۲/

مگه میشه یادم بره آقام چقدر هوامو داشت
هر بار صداش زدم تو دستم براتِ حرم گذاشت

امام رضا /۴/

حسین ایمانی


253
شعر بعدی